شورای مرکزی جامعه کارگران آذربایجان شرقی اقدام ناشایسته به سردار خرم را محکوم کرد
شورای مرکزی جامعه کارگران آذربایجان شرقی اقدام ناشایسته به سردار خرم را محکوم کرد

به گزارش پایگاه. جعفری شورای مرکزی جامعه کارگران آذربایجان شرقی اقدام ناشایسته در مراسم تکریم و معارفه استاندار آذربایجان شرقی قویا ًمحکوم کردند مهندس جعفری تاکید کردند این حرکت در واقع توهین به نیروهای ولایی و انقلاب و دولت مردمی بود و باعث موجب رنجش خاطر جامعه صنعتى و کارگرى گردید و این گستاخی هرگز در […]

به گزارش پایگاه. جعفری شورای مرکزی جامعه کارگران آذربایجان شرقی اقدام ناشایسته در مراسم تکریم و معارفه استاندار آذربایجان شرقی قویا ًمحکوم کردند
 مهندس جعفری تاکید کردند این حرکت در واقع توهین به نیروهای ولایی و انقلاب و دولت مردمی بود و باعث موجب رنجش خاطر جامعه صنعتى و کارگرى گردید و این گستاخی هرگز در اذهان مردم ولایت مدارو انقلابی پاک نخواهد شد.


وی اشاره کرد. سردار خرم از چهره‌های جنگ و جهاد بوده و امروز بعنوان استاندار استان عاشورائیان معرفی متاسفانه عین سخنرانی در بین مسئولین کشور مورد بی حرمتی و توهین قرار گرفت سردار خرم مصمم تر و راسخ تر در خدمت مردم آذربایجان شرقی خواهد بود

سنگ بد گوهر اگر کاسهٔ زرین شکند
قیمت سنگ نیفزاید و زر، کم نشود
سردار خرم به دلیل بزرگی که مظهر تواضع ، بنیاد نیک برای زر است.برای استان زرخیز توفیق خدمت رسانی به استان علم و فرهنگ از خداوند منان خواستاریم.