رنجبر شهردار کلانشهر تبریز؛عملکرد سازمان عون‌بن‌علی قابل تقدیر و ارزشمند است
رنجبر شهردار کلانشهر تبریز؛عملکرد سازمان عون‌بن‌علی قابل تقدیر و ارزشمند است

در نخستین‌جلسه شهردار تبریز فیروزیان مدیرعامل سازمان عون بن علی ضمن تبریک و آرزوی موفقیت برای شهردار جدید کلانشهر تبریز گزارشی از فعالیت های انجام گرفته در تفرجگاه عینالی تبریز در ۴ سال گذشـته و افق پیشـنهادی برای ۴ سال آینده که آثار ماندگاری در تاریخ شهر تبریز خواهد بود ارائه نمود فیروزیان مدیرعامل عون‌بن‌علی:در […]

در نخستین‌جلسه شهردار تبریز فیروزیان مدیرعامل سازمان عون بن علی ضمن تبریک و آرزوی موفقیت برای شهردار جدید کلانشهر تبریز گزارشی از فعالیت های انجام گرفته در تفرجگاه عینالی تبریز در ۴ سال گذشـته و افق پیشـنهادی برای ۴ سال آینده که آثار ماندگاری در تاریخ شهر تبریز خواهد بود ارائه نمود

فیروزیان مدیرعامل عون‌بن‌علی:
در چهار سال گذشته بیش از ۳۰ پروژه در عینالی اجرا شده است
به غیر از پروژه های آمفی‌تئاتر روباز و دهکده توریستی و بوم گردی و چند پروژه مشارکتی سایر کارها همچون توسعه گلخانه ها در راستای خودکفایی در تولید گل و گیاه مورد نیاز بدون برونسپاری توسط کارکنان خدوم سازمان انجام گرفته است

عباس‌رنجبر شهردار تبریز:
فعالیت‌های انجام گرفته در تفرجگاه عینالی و عملکرد سازمان عون بن علی قابل‌تقدیر و ارزشمند است
جلسه بعدی در تفرجگاه عینالی برای شنیدن نظرات و پیشنهادات کارکنان سازمان عون بن علی و اجرای ایده و طرح های آتی در عینالی همسو با تمام سلایق خواهد بود