جلسه مشترک مدیران روابط عمومی های سازمان جهادکشاورزی و شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی/تاکید بر همکاری مشترک روابط عمومی های در حوزه‌های مشترک بهینه سازی مصرف آب کشاورزی/لزوم ترسیم نقشه راه مدیریت مصرف بهینه آب کشاورزی در جامعه با تعامل و همکاری رسانه ها
جلسه مشترک مدیران روابط عمومی های سازمان جهادکشاورزی و شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی/تاکید بر همکاری مشترک روابط عمومی های در حوزه‌های مشترک بهینه سازی مصرف آب کشاورزی/لزوم ترسیم نقشه راه مدیریت مصرف بهینه آب کشاورزی در جامعه با تعامل و همکاری رسانه ها

جلسه مشترک مدیران روابط عمومی های سازمان جهاد کشاورزی استان و شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی با تاکید بر همکاری مشترک در حوزه‌های مشترک همچون فرهنگسازی برای بهینه سازی مصرف آب کشاورزی برگزار شد.به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، در این نشست وضعیت آب در استان با توجه […]

جلسه مشترک مدیران روابط عمومی های سازمان جهاد کشاورزی استان و شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی با تاکید بر همکاری مشترک در حوزه‌های مشترک همچون فرهنگسازی برای بهینه سازی مصرف آب کشاورزی برگزار شد.
به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، در این نشست وضعیت آب در استان با توجه به خشکسالی و کاهش بارندگی ها، مورد بررسی و الزامات و راهکارهای موثر جهت مدیریت مصرف آب کشاورزی مورد تاکید قرار گرفت.
مدیر روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی با اشاره به لزوم همکاری و هم افزایی دفاتر روابط عمومی جهت اطلاع رسانی صحیح اظهار داشت: در زمینه مدیریت مصرف آب کشاورزی ضروری است وحدت رویه ایجاد شود و با تولید محتوای اثرگذار به جریان سازی موثر در این زمینه پرداخت.
مهندس وحید کاظم زاده با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیت فضای مجازی جهت ترویج راهکارهای موثر کاهش مصرف آب، تاکید کرد: بهینه سازی مصرف آب کشاورزی ضروری است و در این زمینه دستورالعمل های مختلفی وجود دارد و همچنین تفاهم نامه ها و جلسات مختلفی بین سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی و شرکت آب منطقه ای برگزار شده است که بایستی مصوبات این جلسات در خصوص کاهش مصرف آب اجرایی شود.


وی به تهیه سناریوها و محتوای موثر، اطلاع رسانی های اثربخش و برگزاری جلسات مداوم جهت رسیدن به خط مشی مشترک تاکید نموده و افزود: البته نهادینه کردن مصرف بهینه آب کشاورزی در جامعه تنها مختص به یک دستگاه نیست و مسئله ای فرابخشی است و در این خصوص همه سازمان های مسئول ، رسانه های دیداری و شنیداری و به ویژه بهره برداران بخش کشاورزی بایستی پای کار بیایند.
مدیر روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی بر ارتقاء سواد آبی در جامعه تاکید نموده و تصریح کرد: با انسجام بخشی و ساماندهی برنامه های فرهنگی در زمینه سازگاری با کم آبی می توان سواد آبی در جامعه را ارتقاء بخشید و ترسیم نقشه راه مدیریت مصرف بهینه آب کشاورزی در جامعه، با تعامل و همکاری رسانه ها ، بهتر و موثر تر تحقق می یابد.
وی با بیان اینکه برای کاهش آثار ناشی از تبعات پدیده خشکسالی در استان، رسانه ملی لازم است نهایت تلاش خود را در خصوص ترویج مصرف درست آب کشاورزی در دستور کار قرار دهد افزود: تهیه فیلم های تلویزیونی و انیمیشن های مختلف با موضوع ضرورت مدیریت مصرف آب کشاورزی، حساس سازی افکار عمومی نسبت به موضوع کاهش میزان بارندگی ها، وقوع خشکسالی های مستمر و شرایط سخت تأمین آب ، استفاده از آب چاههای مجاز پروانه دار با روش سیستم نوین آبیاری و انتقال آب در قالب سیستمهای نوین آبیاری بایستی مدنظر قرار گیرد.

مدیر روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی بر رعایت الگوی کشت در راستای بهینه سازی مصرف آب کشاورزی تاکید کرد و گفت: جهادکشاورزی استان به هیچ وجه قصد توسعه کشت و کشاورزی را ندارد بلکه بالا بردن میزان تولید در سطح را دنبال می کند و بهتر است کلاسهای توجیهی مشترک توسط شرکت آب منطقه ای و جهادکشاورزی در سطح استان برگزار شود تا بهره برداران با اصول اولیه رعایت الگوی مصرف آشنایی پیداکنند.
مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی نیز با تاکید بر پیگیری دغدغه های مشترک بخش کشاورزی و صنعت آب استان ، تاکید نمود: در این خصوص جهادکشاورزی و آب منطقه ای نیازمند یک ادبیات مشترک در فرهنگسازی مصرف بهینه آب کشاورزی توسط کشاورزان می باشند.
سرکارخانم دکتر فاطمه کشاورزی خواستار تداوم چنین جلساتی در راستای حل و فصل موانع و همگرایی بیشتر در جهت اطلاع رسانی مطلوب به کشاورزان و بهره برداران استان شد و گفت: اهمیت توجه به مصرف بهینه منابع آبی، به عنوان یکی از عناصر حیاتی بقا و زیربنای توسعه پایدار جامعه بر هیچکس پوشیده نیست.
وی بر آموزش دهی و افزایش سواد رسانه ای مردم برای درک صحیح وضعیت موجود و تمییز واقعیت از تصویرهای غیرواقعی و اخبار جعلی و دلسردکننده یا برعکس نوید بخش بی پایان بودن منابع آبی و برنامه ریزی متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مبتنی بر اهداف رسانه و تأمین نیازهای واقعی مخاطبان و کسب رضایت آنان با تأکید بر بهره مندی کافی و بدون اسراف از منابع آبی تاکید نموده و گفت: درخصوص موضوع آب، رسانه ها می توانند با شفاف سازی وضعیت موجود منابع آبی، تصویری واقعی از وضعیت موجود با تأکید بر محدودیتهای این منابع ارائه نموده و انتظارات مردم در خصوص مصرف، بویژه در بخش کشاورزی را ، که به لحاظ کمی بیشترین سهم مصرف این منابع را به خوداختصاص می دهد، تعدیل نمایند.


مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان بر بیدارسازی احساس مسئولیت اجتماعی نسبت به ثروت ها و ذخایری همچون آب که همه روزه بخشی از آن به صورت جبران ناپذیری به دلیل استفاده نادرست، آلودگی منابع و سایر دلایل در حال نابودی است تاکید نموده و گفت: احساس مسئولیت در قبال سهم آیندگان از این ذخایر بی بدیل و رو به اتمام، برای ایجاد تغییر ذهنی و رفتاری، حلقه مفقوده ای است که به نظر می رسد در خصوص برخی رسانه های معدود، گام اول باید درون ساختار خود رسانه صورت گیرد تا باور عمومی را نیز با این حقیقت همراه سازد.
وی گفت: خلاصه آن که داستان آگاهی رسانی و رسانه، داستان آب و رود است که این رود، اگر در مسیر صحیح خود به صورت پیوسته و پویا جریان داشته باشد، می تواند ضامن حیات و آبادانی باشد.

روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان