مهربانی آگاهانه ترین انتخاب زندگیست
مهربانی آگاهانه ترین انتخاب زندگیست

همچنان که اساس آسمانها به اراده خداوند متعال هست ،اساس احساسات انسانها نیز اصالت آنهاست! در اصیل بودن کسی تا به باور نرسیدیم …با احساساتش عهد نبندیم!چه بسا به وقت امتحان ؛زیر آوارِ احساساتِ اینگونه آدمیان،از تمام مهر و صداقتهای نابجا و ناسنجیده خویش پشیمان باشیم!…اول باید قیمت بپرسیم…ارزش ها را بسنجیمبعد…بر بلندای باور عهد […]

همچنان که اساس آسمانها به اراده خداوند متعال هست ،
اساس احساسات انسانها نیز اصالت آنهاست!

در اصیل بودن کسی تا به باور نرسیدیم …
با احساساتش عهد نبندیم!
چه بسا به وقت امتحان ؛
زیر آوارِ احساساتِ اینگونه آدمیان،
از تمام مهر و صداقتهای نابجا و ناسنجیده خویش پشیمان باشیم!…
اول باید قیمت بپرسیم…
ارزش ها را بسنجیم
بعد…
بر بلندای باور عهد ببندیم
که با هم بنشینیم
و باهم بخندیم…
خداوند متعال بنای آفرینش آدمی را بر پایه محبت بنیان کرده است
مهربانی کردن صفت خداوندی ست
هرکسی که بخواهد شرط بندگی خدا را به جا آورد
همانا مهربانی را سرلوحه احساساتش میبیند و میداند
و اما….
از مهربانی سهم بردن ، شایستگی میطلبد
شان و شعور میخواهد تا شایستگی کافی فراهم آید
مسیری رو به بهشت هست مهربانی کردن و قدر مهربانی را دانستن
…..
به زنجیر مهربانی زندگی را زنده کنیم
زوال نزدیک است
عمر موقت را به عقده و اشک و غم هدر ندهیم
مهربانی آگاهانه ترین انتخاب زندگیست
احساسی که خداوند برایش کف میزند…

… حبیبه محمدی
🌍شاعر-مولف-فعال فرهنگی و اجتماعی