بازدید از محدوده معدن ثبت شده سازمان عمران جهت برداشت و تامین مصالح آسفالت
بازدید از محدوده معدن ثبت شده سازمان عمران جهت برداشت و تامین مصالح آسفالت

به گزارش امور ارتباطات سازمان عمران این بازدید با حضور مدیر عامل سازمان عمران ، معاون میراث فرهنگی استان ، معاونت تولید وبهره برداری سازمان عمران و جمعی از کارشناسان از محدوده معدن ثبت شده سازمان عمران انجام گرفت . بابک شریفی مدیر عامل سازمان عمران هدف از این بازید را تبادل نظر در خصوص […]

به گزارش امور ارتباطات سازمان عمران این بازدید با حضور مدیر عامل سازمان عمران ، معاون میراث فرهنگی استان ، معاونت تولید وبهره برداری سازمان عمران و جمعی از کارشناسان از محدوده معدن ثبت شده سازمان عمران انجام گرفت .

بابک شریفی مدیر عامل سازمان عمران هدف از این بازید را تبادل نظر در خصوص نحوه برداشت و انجام سینه کار جهت تامین مصالح اولیه برای کارخانجات آسفالت سازمان عمران شهرداری تبریز عنوان کرد .

او افزود ؛ با مساعدت کارشناسان سازمان میراث فرهنگی ،منابع طبیعی ، محیط زیست ، صنعت و معدن اقدامات و برنامه ریزی لازم برای برداشت از معدن در روزهای آتی انجام پذیرفت .