تفاهم نامه همکاری مابین اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری و مرکزحمایتی تولدی دوباره (کوثر)
تفاهم نامه همکاری مابین اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری و مرکزحمایتی تولدی دوباره (کوثر)

مرتفع نمودن مشکلات ناشی از اشتغال و ارتقا خدمات حمایتی در راستای مقابله با آسیب های ناشی از مواد مخدر از اهداف طرفین این تفاهم نامه است. به گزارش امور ارتباطات اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز، محمد حسین حسن زاده ضمن بازدید از مرکز حمایتی تولدی دوباره و دیدار با مدیر این […]

مرتفع نمودن مشکلات ناشی از اشتغال و ارتقا خدمات حمایتی در راستای مقابله با آسیب های ناشی از مواد مخدر از اهداف طرفین این تفاهم نامه است.

به گزارش امور ارتباطات اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز، محمد حسین حسن زاده ضمن بازدید از مرکز حمایتی تولدی دوباره و دیدار با مدیر این مرکز در جریان پیشرفت و توسعه بافت فیزیکی این مجموعه قرار گرفت و بیان نمود: در راستای مقابله با خطرات و آسیب های ناشی از مواد مخدر و روانگردان با بهره گیری از امکانات دولتی و غیر دولتی و با تاکید بر باورهای دینی مردم و اقدامات فرهنگی، هنری، ورزشی، آموزشی و تبلیغاتی در محیط خانواده و اعلام آمادگی این محموعه حمایتی در جهت ارائه خدمات حمایتی و قابلیت های بالقوه و بالفعل پرسنل و مدیریت توانمند کانون حمایتی تولدی دوباره و بویژه با رویکرد اشتغال زایی بهبود یافتگان ازاعتیاد، این تفاهم نامه تنظیم گردید .