افتتاح مرکز نیکوکاری پیوند اعضا استان در اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز
افتتاح مرکز نیکوکاری پیوند اعضا استان در اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز

در راستای بهره مندی بیماران پیوندی از خدمات درمانگاهی و دسترسی آسان شهروندان به خدمات پیوند و اهدا عضو مرکز نیکوکاری پیوند اعضا استان در اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری افتتاح گردید. به گزارش امور ارتباطات اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز در آئین افتتاح این مراسم محمد حسین حسن زاده […]

در راستای بهره مندی بیماران پیوندی از خدمات درمانگاهی و دسترسی آسان شهروندان به خدمات پیوند و اهدا عضو مرکز نیکوکاری پیوند اعضا استان در اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری افتتاح گردید.

به گزارش امور ارتباطات اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز در آئین افتتاح این مراسم محمد حسین حسن زاده مدیر کل سلامت شهرداری ضمن  افتتاح این مرکز خیریه برای مدیر و پرسنل این مجموعه آرزوی موفقیت و کامیابی روز افزون نموده و آمادگی و تعامل همه جانبه این اداره کل را با این خیریه نیکوکاری اعلام نمود.