روز اولین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی دکتر جعفر احمدی شالی با بانوی محقق ایران دیدار و گفتگو کردند
روز اولین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی دکتر جعفر احمدی شالی با بانوی محقق ایران دیدار و گفتگو کردند

به گزارش پایگاه خبری صدای آناک ابتدا مهندس جعفری بنیانگذار امداد صنعت نانو ضمن ابراز خرسندی از تشکیل صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی در استان آذربایجان شرقی این اتفاق حمایتی بعنوان یک ظرفیت کلیدی حل مشکلات ، حمایتی و شتاب دهنده برای محقق اهداف پژوهشی محققان خواهد کرد،وی در ادامه اظهار نمودند. مجموعه شرکت […]

به گزارش پایگاه خبری صدای آناک ابتدا مهندس جعفری بنیانگذار امداد صنعت نانو ضمن ابراز خرسندی از تشکیل صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی در استان آذربایجان شرقی این اتفاق حمایتی بعنوان یک ظرفیت کلیدی حل مشکلات ، حمایتی و شتاب دهنده برای محقق اهداف پژوهشی محققان خواهد کرد،
وی در ادامه اظهار نمودند. مجموعه شرکت تابناک طب آذر در عرصه دانش های نوین در کشور پیشرو عمل کرده و همراهی صندوق پژوهشی و فناوری استان مطمئنم با دانش های فنی منحصر بفرد خود در عرضه بین‌المللی تابناک خواهد درخشید.
در ادامه سرکار خانم مهندس تابناک مدیر محقق و مدیر عامل شرکت تابناک طب آذر ضمن قدردانی از دکتر احمدی اظهار نمودند دانش های منحصر بفرد مجموعه ما اگر مورد توجه و حمایت قرار گیرید توان و قدرت محصولات ما بی شک
از خروج ارزی از کشورمان جلوگیری خواهد کرد .
تابناک محقق جوان به توانایی و توانمندی محصولات خود اشاره کرد و گفتند نوآوری بی نظیر پماد سوختگی و ترمیم کننده پوست و زخم بستر و زخمهای دیابتی و التهام بخش التهابات بعداز لیزر های پوستی مؤثر هستند.
در پایان دکتر جعفراحمدى شالی
صندوق در هموار کردند مسیر موفقیت شرکت تابناک طب آذر از هیچ کوششی دریغی نخواهد کرد.رونق شرکتهای دانش بنیان در اولویت ها ماست و در توسعه مجموعه تابناک حمایت های معنوی و مالی خواهیم کرد و در تجاری سازی محصولات نیز از اهداف ما خواهد بود.
وی از مهندس جعفری بنیانگذار امداد صنعت نانو تشکر کردند که همیشه در همراهی و موفقیت نخبگان و محققان جوان ازهیچ کمکی کوتاهی نکرده اند قدردانی کردند و برای خانم مهندسی تابناک آرزوی موفقیت در عرصه داخلی و خارجی از خداوند متعال طلبیند.


در ادامه سرکار خانم مهندس تابناک مدیر محقق و مدیر عامل شرکت تابناک طب آذر ضمن قدردانی از دکتر احمدی اظهار نمودند دانش های منحصر بفرد مجموعه ما اگر مورد توجه و حمایت قرار گیریم توانمند و قدرت محصولات ما بی شک از خروج ارزی هم جلوگیری خواهد کرد .
تابناک محقق جوان در توانایی محصولات خود اشاره کرد و گفتند نوآوری بی نظیر پماد سوختگی و ترمیم کننده پوست و زخم بستر و زخمهای دیابتی و التهام بخش التهابات بعداز لیزر های پوستی مؤثر هستند.
در پایان دکتر جعفراحمدى شالی
صندوق در همواره کردند مسیر موفقیت شرکت تابناک طب آذر از هیچ دریغی نخواهد کرد.رونق شرکتهای دانش بنیان در هدف محور ماست. در توسعه مجموعه تابناک حمایت های معنوی و مالی خواهیم کرد و در تجاری سازی محصولات نیز از اهداف ما خواهد بود.
وی از مهندس جعفری بنیانگذار امداد صنعت ناتو تشکر کردند که همیشه در همراهی و موفقیت نخبگان و محققان جوان کمک و همراهی هیچ وقت کوتاهی نمی کند قدردانی کردند و برای خانم مهندسی تابناک آرزوی موفقیت در عرصه داخلی و خارجی از خداوند متعال طلبیند.