با حضور اعضای شورای تامین استان به ریاست استاندار آذربایجان شرقی از مجتمع صنعتی ماشین سازی تبریز بازدید بعمل آمد
با حضور اعضای شورای تامین استان به ریاست استاندار آذربایجان شرقی از مجتمع صنعتی ماشین سازی تبریز بازدید بعمل آمد

به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کارو رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی صبح امروز و با حضور استاندار آذربایجان شرقی ،مدیر کل تعاون کارو رفاه اجتماعی استان و اعضای شورای تامین استان با حضور در گروه صنعتی ماشین سازی تبریز از نزدیک با کارگران دیدار و در جریان خواسته های […]

به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کارو رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی صبح امروز و با حضور استاندار آذربایجان شرقی ،مدیر کل تعاون کارو رفاه اجتماعی استان و اعضای شورای تامین استان با حضور در گروه صنعتی ماشین سازی تبریز از نزدیک با کارگران دیدار و در جریان خواسته های آنان قرار گرفتند در جریان بازدید های میدانی استاندار آذربایجان شرقی که با حضور مدیر کل تعاون، کارو رفاه اجتماعی و اعضای شورای تامین استان در راستای حمایت و رفع موانع تولید بعمل آمد،صبح امروز با حضور در مجتمع صنعتی ماشین سازی تبریز از نزدیک در جریان روند تولید این شرکت قرار گرفتند./هم اکنون
در ادامه این بازدیدها از کارخانجات ماشین سازی تبریز و شرکت کمپرسور سازی تبریز بازدید بعمل خواهد آمد.