مدیرعامل سازمان عمران تبریز خبر داد: آغاز عملیات پروژه پایدارسازی ترانشه های اتوبان پاسداران در محدوده ورودی تله کابین تبریز
مدیرعامل سازمان عمران تبریز خبر داد: آغاز عملیات پروژه پایدارسازی ترانشه های اتوبان پاسداران در محدوده ورودی تله کابین تبریز

پروژه پایدارسازی ترانشه های اتوبان پاسداران در محدوده ورودی تله کابین تبریز ، توسط سازمان عمران تبریز ، در حال اجرا است. مدیر عامل سازمان عمران تبریز درباره جزئیات این پروژه اظهار داشت : این پروژه با هدف ایمن سازی ترانشه های حاشیه اتوبان پاسداران از ریزش و رانش وسائط نقلیه ، عابرین پیاده حاشیه […]

پروژه پایدارسازی ترانشه های اتوبان پاسداران در محدوده ورودی تله کابین تبریز ، توسط سازمان عمران تبریز ، در حال اجرا است.

مدیر عامل سازمان عمران تبریز درباره جزئیات این پروژه اظهار داشت : این پروژه با هدف ایمن سازی ترانشه های حاشیه اتوبان پاسداران از ریزش و رانش وسائط نقلیه ، عابرین پیاده حاشیه اتوبان و در نهایت ایجاد جلوه بصری و گسترش فضای سبز می باشد که با هزینه ای بالغ بر ۱۰۶ میلیارد ریال ، توسط سازمان عمران تبریز ، در حال اجرا است.

بابک شریفی افزود : عملیات خاکبرداری این پروژه ، با حجم حدودا ۲۰۰ هزار متر مکعب (که قسمتی از وضعیت صخره ای حمل می گردد )، پیشرفت فیزیکی حدودا ۳۷ درصدی داشته و همچنین با عملیات خاکبرداری فوق ، پارکینگ مشرف به ایستگاه شماره یک تله کابین ، برای بهره برداری سازمان عون ابن علی قابل بهره برداری خواهد بود.

مدیر عامل سازمان عمران تبریز در خاتمه افزود : با توجه به برنامه زمانبندی ارائه شده و احراز شرایط مساعد آب و هوایی و تامین مالی پروژه از طریق کارفرمای شهرداری منطقه یک تبریز ، انتظار می رود که پروژه مذکور ، تا پایان سال‌جاری، به بهره برداری کامل برسد.