برف روبی بیش از ۵ هزار کیلومتر-باند از راههای استان آذربایجان شرقی
برف روبی بیش از ۵ هزار کیلومتر-باند از راههای استان آذربایجان شرقی

درایام بارشهای روزهای اخیربیش از۵هزارکیلومتر-باند ازراههای استان آذربایجان شرقی توسط اکیپهای راهداری برف روبی ونمک وشن پاشی شد.معاون راهداری اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بااعلام این خبرافزوددرعملیات راهداری زمستانی دربارشهای اخیر درکلیه محورهای استان بیش از۵۰۰ تن مخلوط شن ونمک مورداستفاده قرارگرفته است.غلامرضا رسول زاده گفت دراین دوروز تعداد ۳۰۰موردراه روستایی درشهرستانهای […]


درایام بارشهای روزهای اخیربیش از۵هزارکیلومتر-باند ازراههای استان آذربایجان شرقی توسط اکیپهای راهداری برف روبی ونمک وشن پاشی شد.معاون راهداری اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بااعلام این خبرافزوددرعملیات راهداری زمستانی دربارشهای اخیر درکلیه محورهای استان بیش از۵۰۰ تن مخلوط شن ونمک مورداستفاده قرارگرفته است.غلامرضا رسول زاده گفت دراین دوروز تعداد ۳۰۰موردراه روستایی درشهرستانهای اهر،بستان آباد وهشترود برف روبی شده است. رسول زاده ادامه دادبیشترین میزان برف روبی درمحورهای اهر،بستان آباد،چاراویماق،سراب،کلیبر،مراغه،هشترود،هریس،ورزقان،هوراند وآزادراه تبریز-زنجان انجام گرفته است.. معاون راهداری این اداره کل راههای تحت پوشش برف روبی استان رابیش از ۱۴۰۰۰کیلومتر وتعدادنقاط کوهستانی برف گیراستان را۳۸ نقطه برشمرد وگفت اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان درراستای وظایف ذاتی خودبابسیج همه جانبه همکاران وبکارگیری کلیه امکانات واستقراردرمسیرهای حوزه استحفاظی وافزایش گشت های راهداری به ویژه درمحورهای پرترددنسبت خدمات رسانی به مترددین جاده ها اقدام خواهدنمود.وی همچنین ازآماده سازی وتجهیز راهدارخانه هادرمحورهای اصلی وفرعی جهت امدادرسانی وخدمات به موقع به مسافران وکاربران راهها وهمکاری وتعامل بامسئولین استانی وشهرستانی,نیروهای انتظامی وپلیس راه,هلال احمر وسایرنیروهای امدادی برای افزایش ایمنی عبورومرور دراین ایام خبرداد.معاون راهداری اداره کل همچنین به پاسخگویی ۲۴ ساعته به هموطنان ازطریق تلفن گویای ۱۴۱درخصوص وضعیت راهها وشرایط آب وهوایی اشاره نمودوافزودترددکنندگان جاده ها همچنین می توانند ازاپلیکیشن ۱۴۱ و وب سایت و وب سایتwww.141.irنیز برای آگاهی از وضعیت آّب وهوایی جاده هااستفاده کنند. و وب سایتwww.141.irنیز برای آگاهی از وضعیت آّب وهوایی جاده هااستفاده کنند.