پرداخت یک میلیارد و ۳۵۲ میلیون تومان غرامت به مزارع خسارت دیده گندم و جو در ورزقان
پرداخت یک میلیارد و ۳۵۲ میلیون تومان غرامت به مزارع خسارت دیده گندم و جو در ورزقان

مدیر جهادکشاورزی شهرستان ورزقان از پرداخت غرامت صندوق بیمه محصولات کشاورزی به مزارع خسارت دیده گندم و جو در این شهرستان خبر داد.به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، مهندس سعید پورحیدر در گفتگو با خبرنگاران گفت: امسال با توجه به وقوع خشکسالی در سال زراعی ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹ و […]


مدیر جهادکشاورزی شهرستان ورزقان از پرداخت غرامت صندوق بیمه محصولات کشاورزی به مزارع خسارت دیده گندم و جو در این شهرستان خبر داد.
به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، مهندس سعید پورحیدر در گفتگو با خبرنگاران گفت: امسال با توجه به وقوع خشکسالی در سال زراعی ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹ و خسارت به مزارع گندم و جو شهرستان ورزقان، جهت جبران خسارت وارده به کشاورزان شهرستان ورزقان یک میلیارد و سیصد و پنجاه و دو میلیون تومان غرامت از سوی صندوق بیمه محصولات کشاورزی به مزارع بیمه شده و خسارت دیده گندم و جو در شهرستان ورزقان پرداخت شد.
وی ادامه داد: در سال زراعی۱۴۰۰ – ۱۳۹۹ با مشارکت و همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در پرداخت هزینه تعرفه بیمه به کشاورزان منطقه،۵۴۰۰ هکتار از مزارع گندم و جو شهرستان تحت پوشش بیمه قرار گرفته بود و در این رابطه حدود ۱۱۰۰ مورد پرونده خسارت در صندوق بیمه تشکیل شده بود که مبلغ ۱٫۳۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان برای خسارت دیدگان غرامت پرداخت گردید.
وی افزود: در سالزراعی جاری (۱۴۰۱ – ۱۴۰۰) ۷۰۰۰ هکتار گندم و ۱۶۰۰ هکتار جو شهرستان ورزقان تحت پوشش طرح جهش تولید در دیمزارهای کشور قرار دارد که با همکاری و مساعدت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در پرداخت حق تعرفه بیمه برای کشاورزان، این میزان سطح کشت تحت پوشش صندوق بیمه قرار خواهد گرفت.

روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان